Osnovni sud u Kraljevu


Pljakina 4.


36 000 - Kraljevo

Portal sudova i Tok predmeta PDF Štampa El. pošta

 

Novi Portal sudova Srbije zvanično je predstavljen javnosti i pušten u rad u petak, 17. decembra 2010. godine, u Palati sudova, u ul. Nemanjina br.9. Javnosti je pored brojnih mogućnosti praćenja rada sudova putem ovog Portala prvi put predstavljena i mogućnost uvida u tok predmeta, odnosno hronološkog praćenja radnji u postupku od iniciranja do okončanja predmeta u nedležnosti osnovnih, viših i privrednih sudova. Takođe, na Portalu sudova možete pregledati i interaktivnu mapu sudova i nadležnosti, statistiku i raspored suđenja, registar izvršnih dužnika, a tu su i linkovi putem kojih možete izvršiti uvid u pretragu dužnika u prinudnoj naplati na sajtu Narodne banke Srbije, odnosno uvid u pretragu članova privrednih društava na sajtu Agencije za privredne registre. Svi ovi linkovi nalaze se i na našem sajtu ( sa leve strane teksta ).

 


Klikni na sliku za uvid u predmet

 

Uputstvo za korišćenje pretraživača "Tok predmeta"

  1. U delu “Tok predmeta” pretragom je moguće videti sve radnje u postupku koje su preduzete nakon uvođenja AVP poslovne aplikacije u sud, predmete u radu odnosno rešene predmete.
  2. Pretraga po strankama i učesnicima u postupku se vrši po delu naziva stranke.
  3. Svi kriterijumi pretrage, osim kad se izabere upisnik i broj predmeta, će biti svedeni na maksimalno 200 rezultata. U suprotnom se mora uneti više kriterijuma za pretragu.
  4. Ukoliko jedan od kriterijuma pretrage ne da tražene rezultate potrebno je izabrati druge ponuđene kriterijume pretrage.
  5. Od tačnosti unosa podataka iz predmeta u sudu u poslovnu aplikaciju zavisi i tačnost pretrage.
  6. Pretraga predmeta se vrši upotrebom ćiriličnog i latiničnog pisma.