Dobrodošli na internet prezentaciju Osnovnog suda u Kraljevu Štampa

 

- Srdačno Vas pozdravlјamo i želimo dobrodošlicu na novu internet prezentaciju Osnovnog suda u Kralјevu. U nameri da Vam pomognemo da brzo i jednostavno ostvarite svoja prava i zaštitite svoje interese, kao i da se što bolјe upoznate sa našim radom, ovu internet prezentaciju osmislili smo tako da na jednom mestu možete naći što veći broj korisnih informacija.

- Posetom ove internet prezentacije, možete se upoznati sa pitanjima koja se odnose na nadležnost i rad ovog suda, ovlašćenja i obaveze zaposlenih u ovom sudu, rad pojedinih službi u sudu i saznati druge brojne korisne informacije vezane za rad suda: prijem stranaka, prijem pošte, iznos taksi, žiro-računi suda, radno vreme overe, itd... Takođe možete preuzeti potrebne obrasce, a na oglasnoj tabli izvršiti uvid u oglašene zaklјučke o prodaji pokretnih i nepokretnih stvari. U delu "Tok predmeta" imate mogućnost da pregledate postupke i radnje preduzete u Vašem predmetu.

- Osnovni sud u Kralјevu osnovan je Zakonom o uređenju sudova (Sl.glasnik RS br. 101/2013) i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava (Sl.glasnik RS br.101/2013 ) za teritoriju opštine Vrnjačka Banja i  grad Kralјevo. Počeo je sa radom dana 01.01.2014.godine. Sedište Osnovnog suda u Kralјevu je u Kralјevu, a isti ima jednu sudsku jedinice – u Vrnjačkoj Banji.

- Radno vreme Osnovnog suda u Kralјevu i sudske jedinice u Vrnjačkoj Banji  je svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova. Prijem stranaka kod predsednika suda vrši se svakog četvrtka od 12:00 - 15:00 časova.

- Budite slobodni da nam se obratite predlozima, sugestijama, kritikama ili pohvalama putem mail-a navedenog u kontaktu, i na taj način nam pomognete u nameri da budemo što efikasniji.